Expo / Museumcultuur Wijde Wereld Weken Expo 2018-2019

In Imbéciles de tous les pays, unissez-vous! traceert Sven Augustijnen (1970) aande hand van de archieven van Belgische Europe Magazine (1953-1969) de productie van de FN FAL, het Belgische wapen dat tijdens de Koude Oorlog werd ingezet in de strijd tegen het communisme.  Het is het startpunt voor een onderzoek naar het tijdperk van dekolonisatie en neokolonisatie en een analyse van de militarisering van onze maatschappij die hand in hand gaat met het racistische discours van rechts en de ondermijning van de democratie. Daarbij geldt de naoorlogse periode als een spiegel voor de huidige toestand in de wereld.   

Sammy Baloji (1978, Lubumbashi) werd opgemerkt met zijn indrukwekkende bijdrage aan documenta 14 in Athene en Kassel. In de uitmuntende installatie Fragments of Interlaced Dialogues presenteerde hij tal van werken in koper afgeleid van prachtige raffia-textiel uit de 17de tot 19de eeuw afkomstig uit het Koninkrijk Congo. Koper wordt bestempeld als het “rode goud” van Afrika. Het werd tijdens de Belgische koloniale periode massaal geroofd - wat vandaag nog altijd gebeurt door China die met alle middelen de grondstoffen uit Congo “exploiteert”. Sammy Baloji genereert een visueel-kritisch bewustzijn door kunstwerken te produceren met de wereldwijd gegeerde Afrikaanse ertsen (koper, kobalt, ... ). Bestaand en nieuw werk op basis van de collectie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en een  historische “Koninklijke brief” komen samen in een presentatie die ons tot in de kern van ons “koloniaal” denken en handelen zal raken; een attitude die vandaag nog steeds leeft en stilaan en eindelijk onderwerp wordt van een fundamentele bevraging in het perspectief van een historisch en collectief “zelfonderzoek”.