Ga verder naar de inhoud

Ontdekken - tegenkomen - meemaken

Cultuur ontdekken
Bij Cc Strombeek krijg je alle kansen om het actuele culturele aanbod te ontdekken.

Mensen tegenkomen
Bij Cc Strombeek kom je mensen tegen met wie je indrukken en ervaringen kan delen.

Kunst meemaken
Bij Cc Strombeek kan je de artistieke en creatieve bedrijvigheid meemaken.

1. De werking van Cc Strombeek is divers, uitgebreid en gevarieerd.

Cultuurcentrum Strombeek brengt een divers, uitgebreid en gevarieerd cultureel aanbod naar een breed publiek en stimuleert mensen in hun creatieve ontwikkeling.

Cc Strombeek houdt permanent voeling met de leefwereld van publiek en kunstenaars, ons aanbod is:

  • voortdurend in beweging
  • speelt in op actuele tendensen
  • heeft oog voor nieuw talent

De selectie van Cc Strombeek is een kwaliteitsmerk en staat voor verdieping.

Cc Strombeek wil de bezoekers raken, ontroeren en beroeren. We gaan op zoek naar datgene wat net iets anders toont of brengt dan het alledaagse, of wat het alledaagse op een andere wijze belicht. Cc Strombeek vertrekt vanuit het kwaliteitsprincipe van een goed doordacht en door de gemeenschap gedragen cultuurprogramma.

Cc Strombeek presenteert grootse dingen naast kleine, broze creaties. Cc Strombeek zoekt naar meerwaarde in wat het aanbiedt, overtuigd van het belang van cultuurbeleving en van de impact hiervan op het individu en onze samenleving.

Cc Strombeek vertaalt en herhaalt zijn voorstellingen en activiteiten voor een breed publiek. Ook bij de aanpak daarvan zoekt het voortdurend naar vernieuwing en verbetering. Hier is publieksbemiddeling noodzakelijk.

Cc Strombeek komt regelmatig buiten zijn muren, gaat naar de mensen toe en brengt cultuur op schoot door ook activiteiten te organiseren op plaatsen waar dat niet meteen voor de hand ligt.

2. Cc Strombeek is een ontmoetingsplaats

Cultuurcentrum Strombeek is een open huis voor jong en oud, voor elke afkomst en voor elke sociale- of beroepsklasse. Het is een ontmoetingsplaats waar het sociaal contact erg belangrijk is. Je komt er mensen tegen met wie je indrukken en ervaringen kan uitwisselen en je wordt er gastvrij ontvangen en betrokken bij de werking.

3. Cc Strombeek, een belangrijke speler in het lokale en regionale culturele landschap

Cc Strombeek speelt een actieve rol in de lokale en regionale culturele sector, is een platform voor een diversiteit aan cultuurbelevingen en kunstuitingen, en waakt voortdurend over de kwaliteit van het aanbod.

4. Cc Strombeek bouwt aan duurzame relaties

Cultuurcentrum Strombeek werkt duurzame relaties uit met verschillende partners, lokaal, regionaal en landelijk. Cc Strombeek ondersteunt verenigingen, scholen en culturele organisaties en betrekt ze in zijn werking.

Door samenwerking ontstaat kruisbestuiving. Cc Strombeek bundelt de krachten, wisselt kennis en ervaring uit, en realiseert grootse dingen door constructief samen te werken met al zijn partners.

5. Cc Strombeek draagt zorg voor de Nederlandse taal

Cc Strombeek behoort, zoals de gemeente Grimbergen, tot de Vlaamse Gemeenschap. Het draagt zorg voor het Nederlands, het bindend element van die Gemeenschap.

6. Cc Strombeek gaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Cc Strombeek neemt zijn werking systematisch en op geïntegreerde wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op.