Ga verder naar de inhoud

Organisatie

Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen vzw
Gemeenteplein 1
1853 Strombeek-Bever, België
tel. 02 263 03 43
info@ccstrombeek.be
BTW 0408 473 433

Algemeen reglement

  • Gereserveerde maar niet-betaalde tickets, die een half uur vóór de voorstelling niet afgehaald worden, kunnen opnieuw doorverkocht worden.
  • Laatkomers worden enkel nog tijdens een pauze toegelaten in de zaal.
  • Verkochte tickets van evenementen en cursussen worden niet terugbetaald, ook niet aan laatkomers, wanneer het evenement / de cursus niet aan de verwachtingen voldoet of wanneer het tijdstip jou niet meer past.
  • Bij onvoldoende inschrijvingen is het mogelijk dat een cursus wordt geannuleerd. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld zo snel mogelijk terugbetaald.
  • Bij de online aankoop van een ticket aan een kortingstarief waar je geen recht op hebt, zal gevraagd worden om het verschil bij te passen aan ons onthaal. Zonder bijbetaling kan je het evenement niet bijwonen.
  • Enkel het ticket is een betalingsbewijs; een overschrijvingsbewijs wordt niet aanvaard.
  • Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Als je recht hebt op meerdere kortingen, dan maak je best gebruik van de meest voordelige.
  • Alle prijzen van de tickets zijn inclusief een bijdrage van €2 voor administratieve kosten en vestiaire.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art1. Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen vzw is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch voor de annulatie van een evenement.

Art2. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij/zij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.

Art3. De overeenkomst tussen Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen vzw en de klant komt tot stand van zodra de klant het reservatieproces volledig heeft doorlopen en vanwege Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen vzw een e-mailbevestiging heeft ontvangen van de door hem/haar verrichte reservatie. De reservatie is pas gegarandeerd als de bestelling bevestigd is door Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen vzw.

Art4. De tickets worden pas afgeleverd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt automatisch geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn.

Art5. In principe worden de tickets per e-mail verstuurd naar het adres dat opgegeven werd bij de reservatie, tenzij anders aangegeven door de koper of door het Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen vzw. In alle andere gevallen liggen de tickets op de avond van de voorstelling klaar aan het onthaal.

Art6. Betaalde tickets worden noch omgewisseld, noch terugbetaald, behoudens annulering of uitstel van de voorstelling.

Art7. Bij annulering van de voorstelling, worden de tickets door Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen vzw terugbetaald binnen de maand na de voorziene datum.

Art8. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd tijdens het registratieproces. Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen vzw behoudt zich het recht om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen vzw voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen.

Art9. De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.

Art10. Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.