Podium 2019-2020 Podium Humor


Zie mij graag.
Ik zie u graag waarom gij mij dan niet.
Of ziet ge mij toch graag?
Maar zeg het dan, zeg het dan toch…
Misschien herkent gij de liefde wel niet als ze pal voor uw neus staat.
Hoe erg is dat.

Voor Nele heeft liefde vele gezichten.
Ze maakt grimassen en tronies en steekt haar tong uit op het moment dat je haar vriendelijk toelacht.
De laffe liefde duwt je harteloos weg net als je denkt haar gevonden te hebben.
Roos wandelt rond in twee verschillende sokken van twee verschillende exen.
Ze bieden steun.
Hoeveel losse sokken kan een mens verzamelen alvorens hij een passend paar vindt?
Pascale zoekt de blik van haar lief, ze wil die blik verdienen. Ze moet hem dringend zien en heeft daar alles voor over. Voor haar geen passief afwachten meer. De liefde zal haar niet verrassen, zij zal de liefde zelf bespringen.

De dames zijn aan zet en ze nodigen u uit.
Faites vos jeux messieurs et mesdames.

Pascale Platel, Roos Van Acker en Nele Van den Broeck gaan samen op zoek naar DE LIEFDE, maar verwarren die soms met WELLUST. Met trom en paukenslag, met gefluister, gezang en gelach. Maar vooral met heel veel goesting. Maar geloven ze er nog wel echt in?

Met: Pascale Platel, Roos Van Acker en Nele Van den Broeck
Foto: Sara De Graeve
Techniek: Kurt Verleure – Filip Hamerlinck
Productie: Koortzz
Trailer: Arn Van Wijmeersch

Trailer Totdatzeerdoet