Educatie 2019-2020 Educatie Volwassenen


In het licht van de recente ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het COVID-19-virus wordt deze vertoning geannuleerd. Tickethouders worden gecontacteerd.


In 2020 wordt Jan van Eyck, de belangrijkste schilder van de Vlaamse Primitieven, uitgebreid herdacht. Wereldwijd zijn er slechts een twintigtal werken van hem bewaard, die zonder twijfel als hét hoogtepunt van de laatmiddeleeuwse schilderkunst worden beschouwd. Na zijn dood in 1441 kwam de mythevorming rond deze revolutionaire kunstenaar reeds op gang.
In deze lezing wordt de schilder in zijn historische en artistieke context geplaatst: het kunstminnende Bourgondische hof van Filips de Goede en de bloei van Vlaamse steden zoals Brugge en Gent. Aan de hand van de belangrijkste werken wordt er ingezoomd op van Eycks verbluffende techniek, observatievermogen en detail-weergave. Tenslotte wordt nog even stilgestaan bij zijn bijzonder grote invloed op latere kunstenaars.

Docent: Kathleen Joris