Ga verder naar de inhoud

pARTkoer

NIEUW! Vanaf september 2022 starten we met de opvolger van onze Spa Bruis+ werking.

Logo p AR Tkoer RGB

Wat is pARTkoer?

pARTkoer is als opvolger van de projectwerking SPA BRUIS+ een vernieuwend kunsteducatief project voor het basisonderwijs in de Vlaamse Noordrand rond Brussel. Het is een gezamenlijk initiatief van CC Asse, CC Het Bolwerk (Vilvoorde), GC de Zandloper (Wemmel), GC De Muze (Meise), Cc Strombeek (Grimbergen) en CC De Factorij (Zaventem), dankzij financiële middelen van de Vlaamse Gemeenschap.

pARTkoer biedt aan leerlingen van het basisonderwijs kunsttrajecten aan die opgebouwd zijn uit verdiepende kunsteducatieve elementen, zoals een podiumvoorstelling, een workshop op school, een werkboekje en een kunstkoffer. Voor elke graad ontwikkelen we één pARTkoertraject, waarin telkens een muzische discipline centraal staat. In het schooljaar 2022-2023 kiezen we voor de 1e graad een traject rond DANS, voor de 2e graad staat THEATER centraal en voor de 3e graad vertrekken we van de discipline STEAM (Sciences, Technics, Engineering, Arts & Mathematics). Voor het schooljaar 2023-2024 komen er nieuwe disciplines bij: Muziek, Film en Beeldende Kunst.

pARTkoer brengt zo cultuur tot in de klas en verlaagt ook de drempel voor cultuurparticipatie door kinderen reeds op jonge leeftijd doorheen het volledige schooljaar onder te dompelen in een cultuurbad.

pARTkoer integreert cultuur op geregelde basis in het onderwijstraject dat een leerling aflegt in het basisonderwijs. Verspreid over drie jaar biedt pARTkoer zes verschillende kunsttrajecten aan die gedurende het volledige schooljaar kunnen ingezet worden, telkens vertrekkende vanuit één muzische discipline: theater, dans, STEAM, muziek, film & multimedia, beeldende kunsten en architectuur.

Tekening p AR Tkoer

pARTkoer concreet

pARTkoer ontwikkelt 6 kunsttrajecten waarin telkens één muzische discipline centraal staat. Ieder kunsttraject beslaat een schooljaar en omvat 4 vaste modules:

  1. voorstelling in het cultuurhuis, gekoppeld aan de muzische discipline die centraal staat
  2. workshop (100 minuten) door een professionele docent op school
  3. Doe-Denk-Ding: een kaftje met 10 kaarten (1 per maand) met telkens drie opdrachten: een ‘doe-ding’ voor in de klas, een ‘doe-ding’ voor thuis en een ‘denk-ding’. Korte, speelse activiteiten om het muzische maandelijks een plek te geven in de klas en thuis.
  4. kunstkoffer met een gedetailleerde handleiding met opdrachtfiches en inspirerende materialen om de opdrachten uit te voeren. Een instructievideo maakt je wegwijs. Open de koffer en verken op een speelse manier dans (1e graad), theater (2e graad) of STEAM (3e graad). Je kan als leerkracht zelf bepalen hoe lang en hoe intens je met de koffer werkt door verschillende opdrachten te combineren of tussendoor korte prikkelende activiteiten te plannen.


Met de steun van de Vlaamse overheid