Expo / Museumcultuur Archief

Sinds haar afstuderen aan KASK in 2010 werkt Kato Six (1986) aan een archeologie van de herinnering — een onderzoek waarbij architectuur en design haar belangrijkste referentiekader vormen. Ensembles van geabstraheerde en geschematiseerde vormen worden samengevoegd tot driedimensionale stillevens. Haar werk bestaat uit langdurige projecten die ze als reeksen ontwikkelt en wordt gekenmerkt door een haast nomadische strategie: op het ogenblik van tentoonstellen nemen de objecten een tijdelijke vorm en betekenis aan, een tijdelijke orde, om na afloop terug te keren naar een staat van fluïditeit.

Het beeld dat vanaf april torent op Cc Strombeek is gebaseerd op een zeefdruk van een beeld dat formeel in de lijn ligt van haar ruimtelijke werk. Dit beeld maakt deel uit van een 9-delige reeks die Kato produceerde voor de tentoonstelling Re-located into Silence. Negen zeefdrukken werden toen geïnstalleerd op de vloer in de vorm van een raster met daarbovenop een reflecterende glasplaat. Het werk, dat hier een vervolg krijgt, is een spel met/ een reflectie over de oorsprong van de objecten, schaal, en de transformatie die plaatsvindt bij de omzetting van een tweedimensionaal beeld naar een driedimensionaal beeld en omgekeerd. De vlag als beeld en als object speelt met diezelfde dubbelzinnigheid. Het  tweedimensionale, gedrukte beeld krijgt een derde dimensie eenmaal de wind het overneemt. Bovendien speelt ook afstand een grote rol in de perceptie van het beeld. Het beeld, dat van dichtbij enkel waar te nemen is als een verzameling stippen, wordt pas op een afstand als beeld onderscheiden.

In de inkom toont Kato Six een soort architecturale DIY-handleiding waarin het totstandkoming- en maakproces van deze en andere installatie wordt
gereconstrueerd.

Kato Six (°1986 Brugge, woont en werkt in Brussel) behaalde in 2010 een MA 3D-multimedia en in 2008 een MA grafisch ontwerp aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent.