Expo 2019-2020 Expo / Museumcultuur

Posture Editions is een ‘papieren plek’, een galerie in boekvorm waar een kunstenaar een gedrukte tentoonstelling kan organiseren van en over zijn/haar werk. Centraal staat de kunstenaar die zelf aan een beeld­essay werkt waardoor hij/zij kan reflecteren over zijn/haar oeuvre en een inzicht geeft in de werking van zijn/haar atelierpraktijk. Steeds worden kunstenaars gekozen die op een eigen en actuele manier in de kunstenaarspraktijk staan en die op maat van Posture een publicatie concipiëren.
Per uitgave wordt een essay geleverd door een auteur met ervaring binnen de actuele kunst. De tekst verschijnt in minstens 2 talen en krijgt een prominente plaats in de editie. De interactie tussen de beeldende kunst en de tekst kan heel verschillend zijn per uitgave. Door een alliantie met een schrijver/curator aan te gaan, wordt een discursief aspect aan het beeldend werk toegevoegd wat de publicatie (en het beeldend werk) een interessante gelaagdheid geeft en in een nieuwe context brengt. 

 

Posture Editions wil kansen bieden aan vernieuwende experimenten binnen de marge van het boek. Het is een publicatiereeks met een herkenbaar ‘format’ waarbinnen vele variaties mogelijk zijn. Het eindresultaat is een A4 en draagt een ‘label’ met volgnummer. Binnen deze karakteristieken variëren het aantal binnenpagina’s, materiaalkeuze en bindwijze, zwart/wit of kleurreproducties, zachte of harde kaft, …

Posture komt hiermee tegemoet aan de noodzaak van een kunstenaar om te publiceren. Enerzijds is die publicatie een getuigenis van de atelierpraktijk, anderzijds streeft  Posture ernaar edities te ontwikkelen die op zich staan als een autonoom kunstwerk.