Te Gast

Volgens hun eigen traditie hebben de Joden lange tijd in Egypte geleefd, min of meer als slaven van de Farao. Het boek Exodus, een van de Oudtestamentische teksten uit de Bijbel, beschrijft hoe Mozes zijn volk naar het Beloofde Land bracht. Over hun verblijf in Egypte bestaan nog heel wat andere verhalen.

Vandaag zoeken archeologen naar sporen van die Joodse aanwezigheid in Egypte. De Davidsfonds Academie brengt u  in een cursus van vier opeenvolgende woensdagen op de hoogte van de stand van zaken in dat onderzoek.

De docente is Marleen Reynders, master in de Egyptologie en de Musicologie. Zij gaat op zoek naar de band tussen Bijbelverhalen en de historisch-archeologische context waarin ze zich afspelen. Met veel passie beschrijft ze de eeuwenlange machtsstrijd tussen Egypte en het Bijbelland, en legt ze uit hoe die strijd weerspiegeld wordt in de Bijbelverhalen.

Info en inschrijvingen : 02 267 79 01 (Erik Van Hulle) en op 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)