Educatie 2019-2020 Educatie Volwassenen

In 2020 wordt Jan van Eyck, de belangrijkste schilder van de Vlaamse Primitieven, uitgebreid herdacht. Wereldwijd zijn er slechts een twintigtal werken van hem bewaard, die zonder twijfel als hét hoogtepunt van de laatmiddeleeuwse schilderkunst worden beschouwd. Na zijn dood in 1441 kwam de mythevorming rond deze revolutionaire kunstenaar reeds op gang.
In deze lezing wordt de schilder in zijn historische en artistieke context geplaatst : het kunstminnende Bourgondische hof van Filips de Goede en de bloei van Vlaamse steden zoals Brugge en Gent. Aan de hand van de belangrijkste werken wordt er ingezoomd op van Eycks verbluffende techniek, observatievermogen en detail-weergave. Tenslotte wordt nog even stilgestaan bij zijn bijzonder grote invloed op latere kunstenaars.

Docent: Kathleen Joris

Gerelateerde events

Gent viert Van Eyck in 2020

Daguitstap Gent

| Cc Strombeek
Educatie 2019-2020 Educatie Volwassenen
Wereldwijd zijn er van de Vlaamse Meester Jan van Eyck slechts een twintigtal werken bewaard. Zeer uitzonderlijk reist zeker de helft daarvan in 2020 naar Gent, voor de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’.
uitverkocht