Expo / Museumcultuur Seizoen 2017-2018

Before of After
reeks van collages

BOZAR, Galerie Ravenstein, 08.06.2018 - 02.09.2018
Cc Strombeek, 29.05.2018 - 23.09.2018

Woorden zijn macht. Het zijn wapens om te protesteren tegen het status-quo en om verandering te eisen. Zaden waaruit alles ontkiemt: ideeën, geloof, overtuigingen, solidariteit, revolte, haat of liefde. In Before or After worden feministische protestslogans overschreven met antinomieën, met onbestendige tegengestelden die de klassieke economie van de waarheid ondermijnen. Eén woord staat centraal in de collages: het voegwoord ‘of’. Dit ‘januskoppige’ linguïstisch instrument impliceert een grijze zone van de taal en opent het veld van de onbepaaldheid. Het woord kan leiden tot verwarring, ambiguïteit, cognitieve conflicten, niet te categoriseren claims of stellingen die noch voor noch tegen iets gericht zijn. De syntaxis van de nieuwe slogans verwijst aldus naar een verlangen naar het absolute, naar een vastbeslotenheid om zich alles toe te eigenen en het onmogelijke te eisen.


Sponsor:
canon