Preview Expo / Museumcultuur Seizoen 2017-2018


De Roemeense Anetta Mona Chişa (1977) en de Slowaakse Lucia Tkáčová (1975) studeerden samen af aan de Academie voor Schone Kunsten en Design in van Bratislava en werken samen sinds 2000.
Echt in de kijker liepen ze met hun bijdrage voor het Roemeense Paviljoen op de Biënnale van Venetië in 2011 waar ze tal van vanzelfsprekendheden als heilige huisjes aankaartten van en in de benepen en op status en luxe beluste kunstwereld (én markt). Ze namen in dat officiële paviljoen ook de autoritaire rol van de curator op de korrel die zich haast als een kunstenaar de kunst toe-eigent bij het opzetten van een coherent curateel verhaal. Zij werken met alle media, van porselein via video tot performances, over postcommunistische thema's en tussenin de hoop die er heerste na de val van de Muur van Berlijn (1989) en de (nog) na smeulende ontgoocheling en verbittering. Op een handige manier ontluisteren en demythologiseren Anetta & Lucia het valse laagje ideologie dat zich nestelt tussen bijvoorbeeld lage en hoge cultuur. Rollenpatronen tot zelfs tips voor wanhopige Oost-Europese vrouwen passeerden de revue. Anetta & Lucia maken een nieuw voorstel waarin, vanuit een oprecht dealen met de rechten van de mens en (specifiek) de plaats van vrouwen, thema’s aan bod komen zoals deonzichtbare krachten en machten die ons leven op een  onzichtbare wijze leiden en begeleiden. 


Dit brengt ons bij het werk van de Griekse performer/danser Georgia Sagri (1979) die met haar bijdrage aan d14 in Kassel een ruim publiek kon bekoren. Zij opereert tussen het maken van zeer heldere en kleurrijke sculpturale installaties (zoals met de op elkaar gepakte organen in het glazen paviljoen in Kassel) en performances/dans. Wij kozen voor haar omwille van haar unieke positie. Performance wordt in de kunstwereld beschouwd als ‘verzet’ via een lijfelijk artistiek en ongecontroleerd handelen in het hier & nu. Georgia Sagri ziet dat anders: zij beschouwt een performance als een schaduw van wat reeds intentioneel was, als 'crystal-image’, als een projectie, als een visueel effect met de materialiteit van een droom.