Atelier Beeldende Kunst Lezing Volwassenen Educatie Seizoen 2016-2017

De Nederlandse teja van hoften (1951) vertelt aan de hand van lichtbeelden over haar bestaan als vrouw, moeder, auteur, wandelaar en vooral beeldend kunstenaar. Daarbij neemt keramiek een belangrijke plaats in, maar zij werkt ook met grafische technieken, maakt kunstenaarsboeken, beelden in brons, werkt met textiel en afvalmateriaal. Behalve het technische aspect presenteert ze tijdens de lezing ook haar werk: installaties en opdrachten. Hoe de ruimte een werk beïnvloedt en andersom, hoe werk in andere situaties een andere rol krijgt en voortdurend gerecycled wordt. Maar het allerbelangrijkste is de noodzaak van het creëren. Het waarom, ideevorming en de weg naar realisatie. Hoe associaties, maar ook invloeden van buitenaf zoals het materiaal, toevallige situaties of ontmoetingen haar telkens alle kanten opsturen. Toch blijft het werk dichtbij  en is het bijna autobiografisch te noemen. Tegelijkertijd gaat het over je verbonden weten met het grote geheel, de natuur, meeleven met alles wat leeft om je heen. 

Gerelateerde events