In het jaar 2020, waarin 60 jaar Congolese onafhankelijkheid wordt gevierd (of herdacht), is het noodzakelijk dat er in de context van een cultuurcentrum grondig wordt nagedacht over hoe wij omgaan met ons koloniale verleden, waar wij trouwens allemaal in rondlopen, nog steeds van de koloniale boom plukkend en profiterend.

Weinig of nauwelijks iets sijpelt door in ons cultureel werkdomein, en dat is uiterst vreemd en onbegrijpelijk. Het is alsof er, na het koloniaal eindfeest van Expo 58 op de Heizel in Brussel, op 30 juni 1960 een haast collectieve amnesie optrad tegenover onze meedogenloos uitgebuite kolonie. Het is uit die kolonie dat we koper, rubber en coltan importeren: noodzakelijke grondstoffen waarmee wij “onze” opeenvolgende moderniteiten konden organiseren, ons comfort en ons goede leven.

Waarom schenken wij nu geen of zo weinig aandacht aan de verloren en/of gestolen cultuur uit Congo? Zijn wij bang? Zijn wij nog diep beschaamd? Of zijn wij onwetend en bijgevolg “schuw” voor het verre onbekende land dat tijdens en na het bewind van Leopold II de rekening betaalde voor de nalatenschap die zo talrijk, tastbaar en zichtbaar in ons straatbeeld aanwezig is?

In het zog van de nakende herdenking van de Congolese onafhankelijkheid staan er weinig activiteiten op de agenda van de (betere) culturele kringen en centra. Het is gissen naar de redenen. Een project zoals Through Her (True Her) is een bescheiden onderneming, ontstaan vanuit onze innerlijke noodzaak om een stem en ruimte te verlenen aan de in Brussel aanwezige gemeenschap van Afrikaanse afkomst. Die bruisende groep blijft nagenoeg onbekend in de kunstwereld, met uitzondering van enkele kunstenaars en kunstenaressen.

 

 
 
 
Dit bericht bekijken op Instagram

Een bericht gedeeld door Cultuurcentrum Strombeek (@ccstrombeek) op30 Mrt 2020 om 1:28 (PDT)

 

In samenwerking met Anne Wetsi Mpoma en Pascale Obolo zal dit tweeluik, als één tentoonstelling, tal van prangende vragen en bedenkingen oproepen, maar ook een schat aan schoonheid blootleggen! Maar wat  betekent het voor kunstenaars van Afrikaanse afkomst om kunst te maken in ons land en hoe zijn zij vertegenwoordigd in de officiële kunstcollecties en archieven, zoals onze publieke musea? Het zijn bedenkingen die in Cc Strombeek op een genuanceerde en heldere manier zichtbaar zullen worden. Het project zal zich letterlijk afspelen op twee niveaus: in Studio S én op het gelijkvloers zal ruimtelijk reeds een statement voel- en zichtbaar zijn.

 

Een introductie door curator Anne Wetsi Mpoma:

 
 
 
Dit bericht bekijken op Instagram

Een bericht gedeeld door Cultuurcentrum Strombeek (@ccstrombeek) op30 Mrt 2020 om 3:52 (PDT)

 

Woord en Beeld worden in handen gegeven van twee sterke curatoren, waarvan wij zelf heel wat opsteken en die ons nu en dan confronteren met ons soms heel “enge” denken. Om die reden is het van groot belang dat dit soort projecten gezamenlijk worden georganiseerd, in een poging om gedachte na gedachte tot het besef te kunnen komen dat gelijkheid een werkwoord is dat letterlijk in zijn kinderschoenen staat. Want hoe is het toch mogelijk dat “wij van hier” nog zo achterdochtig kunnen zijn tegenover een realiteit waar mensen simpelweg verknecht werden? Het is onze plicht om in tijden van nationalisme en exclusie dit soort coprojecten te koesteren, en om te pogen iedereen die a priori onterechte vooroordelen koestert tegenover mensen met een andere huidskleur en cultuur, de (ongekende) rijkdom van onze medemensen te tonen.

 

Een introductie door curator Pascale Obolo:

 
 
 
Dit bericht bekijken op Instagram

Een bericht gedeeld door Cultuurcentrum Strombeek (@ccstrombeek) op30 Mrt 2020 om 11:58 (PDT)

 

Through Her (True Her) als titel van deze tentoonstelling verwoordt verbaal onze diepe wens en wil tot samenwerken! Terwijl covid-19 de geplande tentoonstelling jammerlijk doorkruist, zullen wij de komende weken, samen met de curatoren en kunstenaars, schoonheid en gedachten delen via de media die ons in tijden van sociale afstand dichter bij elkaar (kunnen) brengen. Volg ons op Instagram of Facebook om de expo verder digitaal te beleven.