Hommage aan Philippe Van Snick (1946-2019)


Vorige week overleed de belangwekkende kunstenaar; de genereuze docent en de warme mens Philippe Van Snick. In Cc Strombeek was hij een graag geziene gast en gaf hier (zelfs) ooit tekenles aan onze plaatselijke ateliers beeldende kunst. 

Intens poëtisch blijven de vele werken waarin Philippe met zijn 'bleek'-blauw en gitzwart "een" dualiteit evoceert omtrent de notie tijd die over ons heerst als eb en vloed aan zee. De cyclus Dag (blauw) en nacht (zwart) lardeert een ruim oeuvre bedacht en gerealiseerd met 10 kleuren waarmee hij de wereld kon vatten in variaties waarin orde en wanorde zich manifesteerden in merkwaardig genoeg  'plastische ' evenwichten. 

De kunst van Philippe overstijgt “het hier en nu” en springt over de fonkelende waan(zin) van de dag met ronduit plaatsgevoelig gefragmenteerde constellaties/verschuivingen met die 10 kleuren: amper twee handen vol.

De tijd drukt zich ook uit in de vele  eclipsen die Philippe produceert  en waarvan er één sedert 2006 op de gevel prijkt van het Cultuurcentrum Strombeek, als een “hemelsmooi” zwart op wit “oneindig” teken aan de drukke publieke Cc-straatmuur.

In Studio S van Cc Strombeek n.a.v de tentoonstelling 'Made in Japan' (2016) creëerde Philippe het werk “Eilanden” - op de vloer lagen grillige vormen in zijn 10 typische kleuren,geflankeerd en beheerst door blauw en zwart, de dynamiek van Dag en Nacht. Eilanden verspreid in een koele, witte ruimte. Het werk werd op twee verschillende manieren getoond tijdens twee opeenvolgende periodes; in een sterk verspreide samenhang én in een heel dense, compacte vorm. Dit haast performatieve, “liquide” werk was meer dan een formele uitspraak over de wereld. Philippe schreef op een bijbehorende postkaart: 

“De toeschouwer loopt niet op de eilanden, hij verdrinkt in verlangen ... vlucht”.

Het werk “Eilanden” werd achteraf tot grote vreugde in Cc Strombeek deel van de kunstcollectie van de Vlaamse Gemeenschap. 

De kunst van Philippe is synoniem voor het van alle franjes ontdane ... gedistilleerd tot rust brengende artistieke essenties, waarin de tijd zichzelf opheft, de poëzie het overneemt en het vrije, poëtische en verbeeldende denken aan zet komt. 

Philippe bereikte met zijn kunst  schoonheid die als “een elliptische baan” een wonderbaarlijke wijde boog spant rond een blijvend zoeken naar 'open' betekenissen van essenties.

Met het verlies van Philippe verliezen wij allemaal een goed en groot kunstenaar.