Patrick Raes

1947 -2018

Patrick Raes, jarenlang secretaris van de vzw cultuurcentrum Strombeek Grimbergen, is zaterdag 11 augustus plotseling overleden in het ziekenhuis te Anderlecht.

Patrick was een zeer gedreven en plichtsbewuste bestuurder van ons cultuurcentrum. Naast zijn functie als secretaris voor onze vzw was hij ook penningmeester van het cultuurfonds Noordrand en bestuurder van de cultuurraad Grimbergen. Met zijn engagement was hij een sterkhouder voor het Vlaamse culturele leven te Grimbergen. Concreet voor het cultuurcentrum zette Patrick zich hard in voor een goede ondersteuning van het verenigingsleven en een uitstekend cultureel aanbod.

Iedereen die Patrick kende en met hem mocht samenwerken, blijft hem in herinnering houden met uiterst veel respect en waardering.

We wensen de familie alle sterkte toe.