Eind januari nodigt Circus Ronaldo je uit in een knus cinemazaaltje op wielen voor ‘Cinema Malfait’. De omgetoverde vrachtwagen die in Cc Strombeek neerstrijkt, herbergt een magische mix van film, circus en performance. In een gezellig ouderwets decor wordt een poëtische film gedraaid, met Danny Ronaldo in de hoofdrol. Maar een malafide circusdirecteur zet de toeschouwers ook live op het verkeerde been. Wij spraken met Danny Ronaldo over dit unieke project. 


Cinema Malfait is een cross-over van film, performance en circus. Hoe zijn jullie tijdens het filmproces op dat idee gekomen?
De film gaat over Lucien, een man die ondanks zijn bijzonder talent, vastgeroest is in een klein Vlaams dorpje. Door toeval wordt hij plots uit zijn vertrouwde omgeving weggerukt. Hij komt terecht in een circus en daar gaat zijn wereld open. Dat gevoel wilden we ook vertalen naar de beleving voor het publiek. Het is bijzonder om de film in een reizende cinema te zien. En één van de filmpersonages, namelijk de louche circusdirecteur, zal tijdens de vertoning de directeur van de cinema spelen. Het publiek zal deze malafide figuur dus ook in levende lijve ontmoeten. Verwacht geen grootse performance, maar wel een filmvertoning in een unieke sfeer. De laatste jaren heeft de populariteit van cinema geleden onder de mogelijkheden om thuis films te kunnen kijken. Al is de magie toch nog steeds groter in een filmzaal dan via Netflix thuis. Wij doen er nog een schepje bovenop met een ouderwets, reizend cinemazaaltje.

 

"De film gaat over Lucien, een man die ondanks zijn bijzonder talent, vastgeroest is in een klein Vlaams dorpje. Door toeval wordt hij plots uit zijn vertrouwde omgeving weggerukt."

 

Jullie hebben met Circus Ronaldo altijd gegoocheld met circus, theater en andere kunstvormen. Is het de eerste keer jullie je aan film wagen?
Ja, dat is de eerste keer. Ik speel het hoofdpersonage Lucien, maar ik had zelf nog nooit in een film gespeeld. Dat was een hele uitdaging, in het begin was ik een beetje ongerust. Ik ben met Circus Ronaldo namelijk zo afhankelijk van het publiek. De beleving van het publiek maakt of kraakt de voorstelling. Hun herkenning en harmonie is voor mij zo belangrijk, zoals de ontroering die ik soms van hun gezichten kan aflezen. Bij film heb je die rechtstreekse connectie niet. Dat was dus wennen.

 

Het grootse van circus en theater staat ook in contrast met het kleiner, subtieler acteren in films. Hoe was dat voor jou?
Ik vond dat heel fijn om te doen. Circus Ronaldo is ook anders dan conventioneel circus. Wij houden sowieso van het kleine en maken geen schreeuwerige voorstellingen in hoog tempo en met luide muziek. We verkiezen het minimalistische, de vergane glorie en de nostalgie. Voor ons hoeft er geen immer lachende, kindvriendelijke clown op te draven. Wij tonen het diepmenselijke, het donkere ook. Daarom waren de verlangens van de regisseur en van Circus Ronaldo voor de film dezelfde. Maar dan nog was het voor mij een aanpassing. Ik herinner me dat de regisseur vaak zei: “Nog minder spelen!” En dan dacht ik: “Hoe kan ik nu nóg minder spelen? Dan schiet er niets meer over!” Dan antwoordde hij dat ik de omgeving rondom mij moest laten spelen. Die raad neem ik zeker mee naar onze volgende voorstellingen.


"Wij verkiezen het minimalistische, de vergane glorie en de nostalgie. Voor ons hoeft er geen immer lachende, kindvriendelijke clown op te draven."


Hoe was het om met de regisseur en de ervaren acteurs samen te werken?
Ik heb er ontzettend van genoten en heb heel veel bijgeleerd. Ik leer heel graag bij. Daarom dat ik zo’n uiteenlopende projecten aanneem. De gelijkenissen en verschillen met andere kunstvormen prikkelen mijn eigen creativiteit. Over de filmtitel en de regisseur moet ik helaas nog een beetje mysterieus blijven. De film wekte namelijk heel wat interesse, ook van grote filmfestivals, en zal dus ook elders vertoond worden. Maar het is aan het publiek om de prent alvast te komen beleven in onze unieke cinemazaal. 

 

Jullie bouwden voor ‘Cinema Malfait’ een vrachtwagen om tot een knus cinemazaaltje. Hoe verliep dat knutselproces?
Dat was heel complex. We hadden dat een beetje onderschat. Met Circus Ronaldo ben ik het gewoon om in een cirkel te spelen. Die ronde vorm zorgt voor de magie en technisch hebben we er ook de meeste ervaring mee. Nu moesten we het doen met een rechthoekige ruimte zonder palen. Het is een wagen die kan uitklappen waar een stuk tent aan wordt gezet. Het was een hele zoektocht om dat in orde te krijgen. Al was het maar door de verschillende keuringen. Twintig jaar geleden kon je wat je maar wilde bouwen uit je fantasie, vandaag is het iets complexer geworden. Maar het resultaat mag er wezen.

 

Jullie treden op tijdens het microfestival ‘puBLIK’, over kijken en perspectief in Cc Strombeek. Welk perspectief wil deze voorstelling het publiek bieden?
De film gaat eigenlijk over een typisch Vlaams fenomeen. Er gaat in Vlaanderen zoveel talent verloren door onze bekrompenheid. Veel mensen hebben, net als hoofdpersonage Lucien, een bijzonder talent. Maar ze groeien op in een omgeving die hen daarin niet stimuleert. Ze leren zelfs beschaamd te zijn over hun passie. “Berg die droom maar op en leer een fatsoenlijk beroep”, krijgen ze te horen. ‘Cinema Malfait’ gaat over gemiste kansen, een thema dat veel toeschouwers zullen herkennen.

Daarnaast halen we ook de absurditeit en relativiteit van tijd en vooruitgang aan. De louche circusdirecteur in de film springt op elke hype en probeert alles wat hij organiseert als ‘het laatste nieuwe’ aan te prijzen. Het is iets wat ik vandaag ook zie. In Frankrijk gebruiken ze de term ‘cirque nouveau’ om het hedendaags circus te promoten. Terwijl ik me circusaffiches herinner die na de Tweede Wereldoorlog exact dezelfde term gebruikten. Hetzelfde met platenspelers, die na de opkomst van cd’s weer helemaal gehypet zijn. ‘Het laatste nieuwe’ is dus zeer relatief. Waarin voor ons de uitdaging ligt, is om mensen te kunnen ontroeren met iets wat ze eigenlijk al kenden. Maar door de manier waarop het gebracht wordt, bekijken ze het plots met nieuwe ogen. Dat is een hoop die we voor de wereld hebben en een onbewust verlangen dat we allemaal delen. En daarin hebben film, circus en andere kunstvormen een belangrijke rol te spelen. Om opnieuw de schoonheid te vinden in tijdloze thema’s.

 

"Film, circus en andere kunstvormen spelen een belangrijke rol te spelen in het opnieuw  vinden van schoonheid in tijdloze thema’s."

 

Zo’n tien jaar geleden werd Circus Ronaldo uitgeroepen tot Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen. Vandaag moeten we rekening houden met forse besparingen op kunst en cultuur. Wat is jouw pleidooi voor de kunsten?
Dat is voor mij een beetje moeilijk, omdat we als circus nooit dezelfde ondersteuning kregen als theater, opera en dans bijvoorbeeld. We hebben zelf nog altijd geen nieuws over wat de besparingen concreet voor het circus zullen betekenen. Er is een nieuw decreet, maar het budget kennen we nog niet. Wat we wel weten: als er nog meer wordt beknibbeld, dan houdt het op. En dat zou jammer zijn. Want circus is een heel levendige kunst die tegelijkertijd heel toegankelijk is voor een breed publiek én iets waardevols te vertellen heeft. Dat is een zeldzame combinatie. Soms zijn voorstellingen namelijk wel toegankelijk, maar erg commercieel. Of heb je een mooie voorstelling waar er niet veel publiek voor is. Met ‘De Wonderlijke Kerst van Circus Ronaldo’ trekken we elke keer een breed publiek dat van heel ver komt om de voorstelling te zien. Vaak ook mensen die anders geen culturele centra bezoeken.

Circus kan mensen activeren. Daarom is het jammer dat er niet zoveel in wordt geïnvesteerd als in andere kunstvormen. Maar in heel de kunstsector zijn de cultuurbesparingen vooral slecht nieuws voor de jonge makers. Zij weten nu al dat ze niet dezelfde kansen krijgen als de gevestigde waarden in Vlaanderen. De vraag of kunst en cultuur nodig is, vind ik pure waanzin. Kunst en cultuur creëren inhoudelijk namelijk onze toekomst en brengen mensen op de been. In Duitsland toont een onderzoek aan dat op plaatsen waar veel in cultuur wordt geïnvesteerd, het bedrijfsleven ook beter presteert. Ik kan me inbeelden dat een goede voorstelling je prikkelt en je die aangescherpte creativiteit naar je werk meeneemt. Het belang van cultuur kan je dus niet onderschatten. Al zie ik ook wel de andere kant van de medaille. Zoals het acuut probleem van een gezin in armoede dat aan het einde van de maand amper de eindjes aan elkaar knoopt. Dat zij de zin van kunst en cultuur niet meteen inzien, begrijp ik. Maar een investering in kunst en cultuur loont op lange termijn altijd. Voor heel onze maatschappij.

 

Op donderdag 23/01, vrijdag 24/01 en zaterdag 25/01 speelt Circus Ronaldo Cinema Malfait in Cc Strombeek. Tickets vind je hier.