Ga verder naar de inhoud
Cc Strombeek automatiseert trekkenwand
Algemeen

Cc Strombeek automatiseert trekkenwand

do 15.10.20 — Cc Strombeek

De automatisering van de theatertrekken én de vernieuwing van de geluidsinstallatie: grote, maar noodzakelijke werken die plaatsvonden in Cc Strombeek en nu opgeleverd zijn. Decorstukken, lichten en ander materiaal gaan er nu computergestuurd naar boven en naar beneden. En het geluid? Dat klinkt beter dan ooit tevoren. Op woensdag 14 oktober 2020 vond de officiële inhuldiging plaats.

In 2017 vroeg Cc Strombeek een subsidie aan voor de installatie van computergestuurde theatertrekken. Oorspronkelijk kon het cultuurcentrum 60% Vlaamse subsidies bekomen met een maximum van 750.000 euro. “Maar dat was te weinig om de veiligheid te garanderen”, zegt schepen van Cultuur Philip Roosen (N-VA). “Finaal heeft het totale plaatje 920.000 euro gekost. Dat is een gigantische som, maar een som die zeker de moeite is om neer te leggen.” Van die 920.000 euro kreeg het cultuurcentrum 525.000 euro FOCI-subsidies van de Vlaamse overheid en 400.000 euro subsidies van de gemeente Grimbergen.

Automatisering theatertrekken was noodzakelijk

“De theatertrekken in de schouwburg werkten nog steeds op de traditionele manier met touwen en mankracht,” steekt Philip Roosen van wal. “Deze trekkenwand voldeed niet meer aan de huidige wetgeving inzake veiligheid en welzijn op het werk. Werken met een manuele trekkenwand is ergonomisch immers zeer belastend. Met het oog op maatregelen ter verbetering van de preventie en de gezondheid op het werk, was het noodzakelijk om de installatie te vervangen door een automatische trekkenwand.”

Naast een ergonomisch voordeel, is de automatisering van de theatertrekken ook enorm belangrijk om mee te kunnen blijven spelen met de andere grote culturele centra. “Contracten en technische fiches van zowel binnenlandse als buitenlandse gezelschappen vermelden meer en meer de verplichte aanwezigheid van een automatische trekkenwand voor de realisatie van de geplande voorstelling. Voor een cultuurcentrum met een bovenlokale werking en een veelzijdig en gedifferentieerd podiumaanbod als Cc Strombeek was deze modernisering een noodzaak.”

Een scala aan nieuwe mogelijkheden

De firma Putman vernieuwde de trekkenwand. Ze vervingen de 31 manuele trekken door 31 geautomatiseerde trekken. Aannemer Jonathan Jeewooth: “Concreet hebben wij 31 nieuwe machines, een computersturing van de trekken en nieuw veiligheidscomponent geïnstalleerd. De geautomatiseerde trekken kunnen in groep en synchroon bewegen. Ook kunnen ze in een bepaalde volgorde van sequenties bewegen. Er is nu dus een heel scala aan mogelijkheden die er vroeger niet waren bij de manuele trekken.”

Nieuw digitaal geluidssysteem

Verder beschikt het cultuurcentrum nu ook over een nieuwe geluidsinstallatie. Na 20 jaar werd het tijd deze te vernieuwen. Er werd samengewerkt met de firma Amptec. Medewerker Frank Geerts verduidelijkte hoe de geluidsinstallatie tot stand kwam. “Om een geluidsinstallatie te installeren, moet je enkele afwegingen maken. Naast budget, positie en grootte, zijn er een aantal andere richtlijnen die we hanteren om een geluidsinstallatie in een theater mogelijk te maken. Zo moet er gekeken worden naar de egale spreiding van het geluid, de verstaanbaarheid en de duurzaamheid van de installatie. Al deze parameters zijn nu perfect afgesteld in Cc Strombeek”.

Het cultuurcentrum is dus helemaal uitgerust voor wat er in de toekomst gaat gebeuren voor digitale audio netwerken. Cc Strombeek zal het eerste cultuurcentrum zijn in België dat een nieuw digitaal audio netwerk toelaat. En dat is nodig, want de geluidsinstallatie moet dienen voor alle vormen van muziek, film, theater… Kortom: ze moet geschikt zijn voor alle mogelijke activiteiten in de schouwburg.

Teamwork

Directeur van het cultuurcentrum, Wim Meert, benadrukte tot slot het belang van de mensen die zich achter dit project hebben geschaard. “Mijn dank gaat uit naar de ploeg die de werf heeft opgevolgd van het begin tot het einde. Onze chef techniek en infrastructuur Tom Buggenhout. Marc Lambert en Gerrit Walckiers van het studiebureau Ingenium. Aannemers Jonathan Jeewooth en Jimmy Rampelbergh van Putman. En Joris Emmerechts, Annemie Demoortel en Frederic Meyskens namens de gemeentediensten.”

Laatste nieuwsberichten