Hommage aan Lois Weinberger

Afgelopen week overleed de Oostenrijkse kunstenaar Lois Weinberger (1947) met wie het S.M.A.K. en zijn directeur Philippe Van Cauteren een zeer nauwe band onderhielden en bijgevolg ook Museumcultuur Strombeek/Gent.

S.M.A.K. beschikt trouwens over het belangrijkste en meest representatieve ensemble van zijn werken en wijdde in 2005 en 2015 solotentoonstellingen aan zijn oeuvre.

“Lois Weinberger groeide in een landelijke streek op en debuteerde in de jaren ’70. De basis van zijn oeuvre lag in een zowel politieke als poëtische visie op het begrip ‘natuur’. Weinberger noemde zichzelf een ‘agricultureel werker’. Planten op braakliggende terreinen vormden het vertrekpunt voor zijn oeuvre. De kunstenaar koos bewust voor wat hij zelf ‘tweederangsnatuur’ noemde, met een centrale rol voor wilde planten. Onkruid staat daarbij symbool voor de bedreigde vrije geest en voor het individu dat zijn eigenheid en verbeelding koestert, dwars tegen de norm en stroom in”. (*)

In 2015 waren meerdere werken Van Lois Weinberger uit de collectie van het S.M.A.K. te zien in de context van de tentoonstelling “Art Eco”. Toen werd ook langs het drukke, centrale pad van de Nationale Plantentuin in Meise, de sculptuur “Wild Cube” geïnstalleerd. Eén kubieke meter van het gazon werd onder een stalen kooi “vastgezet” en in tegenstelling tot de idee van een kooi, kreeg het stukje 'gevangen' natuur hierbinnen juist alle vrijheid.

Deze sculptuur staat sinds kort opgesteld op het grasplein aan Cc Strombeek, aan de kant van de Cc-parking.

In 2017 nam Lois Weinberger deel aan documenta 14 in Kassel en in het najaar aan de spraakmakende expo “Learning from documenta” in Cc Strombeek. We kregen van Lois Weinberger meteen het werk uit Kassel toegstuurd: een tafel met foto's en een maquette van zijn ingreep in de immense tuin naast de Orangerie in Kassel. Ook in de solotentoonstelling van Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova (2018) dook een werk van Lois Weinberger op waarin plantjes (over)leefden op "grond” van kranten op water. Vorig jaar (2019) was zijn werk present tijdens de expo “Een vertaling van de ene naar de andere taal” met Ohne titel uit 2003; ook het wondermooie beeld “Holding the Earth” (2010) was toen te zien op de perfo-tafel samengesteld door Documenta 14 curator Pierre Bal-Blanc.

Lois Weinberger was en blijft een groot(s) kunstenaar die als een visionair maar al te goed wist dat de notie natuur in gedrang kwam in ons leven; hij liet de natuur, natuur zijn én wiedde in onze en vele geesten een bewustzijn via zijn kunst dat eco-systemen aan het wankelen waren. De kunst van Lois Weinberger is één groots oeuvre dat in een nietige nederigheid, een overdacht bewustzijn genereerde én blijft genereren over de scheefgetrokken relaties van de mens met de natuur

(*) bron: S.M.A.K.

 

Bekijk het interview met Philippe Van Cauteren over Lois Weinberger in de film '20 jaar S.M.A.K.'