Expo 2020-2021 Expo / Museumcultuur

openingstentoonstelling 
'on prépare le terrain'
(02.10.2020 -                      )

met/avec/with 
FANNY AESCHLIMANN, GUSTAVE BOUCARD, HUGO BOUTRY, CLARA BRETHEAU, ADELINE CROS, ALEC DE COSTER, JULIA DROGA, GILLES HELLEMANS, ALICIA LEFEVRE, LOLA LOURDES, VICTOR PILAR, JANA RIPPMANN, FABIAN SCHOOG, archives JOËLLE TUERLINCKX, IGNACE WOUTERS 
(edition erg 2019-2020)
GABRIEL FELLOUS (golden guest)

Met deze inhuldigingstentoonstelling zonder vooropgestelde sluitingsdatum openen de kunstenaars de cyclus KELDER KAMER MUSIC (oktober-december 2020), een tentoonstelling geopend naar de onzekere toekomst, waarin ze op een eerder radicale manier kleur bekennen. 

Lees verder NL          Read more FR 


jt1
Lola Lourdes, Les 8 Auspicieux de Madama Gargantua, 2020 (performance 2 oktober, 2020, Cc Strombeek, Studio S) © Joëlle Tuerlinckx

jt2
Gilles Hellemans, Terrain-Privé (reworked for Studio S), 2019 (performance 2 oktober, 2020, Cc Strombeek, Studio S) © Joëlle Tuerlinckx

jt3
Adeline Cros & Lola Lourdes, Solitudina au Zénith, 2019 (performance 2 oktober, 2020, Cc Strombeek, Studio S) © Joëlle Tuerlinckx

jt4
Alec De Coster, Voortreffelijk, 2019-2020 (performance, 2 oktober 2020, Cc Strombeek, Studio S) © Joëlle Tuerlinckx

jt5
Gabriel Fellous, Tribute To Time pt. 2 (performance 2 oktober, 2020, Cc Strombeek, theaterconcertzaal) © Joëlle Tuerlinckx

 

***

tentoonstelling/exposition/exhibition

'niets is als voordien'
'rien ne reste comme avant'
'nothing stays as before'

on prépare le terrain (II)
23.10.2020 - 


met/avec/with 
FANNY AESCHLIMANN, GUSTAVE BOUCARD, HUGO BOUTRY, CLARA BRETHEAU, ADELINE CROS, ALEC DE COSTER, JADE DREYFUSS, JULIA DROGA, GILLES HELLEMANS, ALICIA LEFEVRE, LOLA LOURDES, VICTOR PILAR, JANA RIPPMANN, FABIAN SCHOOG, archives JOËLLE TUERLINCKX, IGNACE WOUTERS 
(edition erg 2019-2020)
+ L.ADRACHE (golden guest)

 

programma/programme/program
VRIJDAG/VENDREDI/FRIDAY
23/10/2020

18.30u - 23u Studio S
opening van de tentoonstelling, activeringen en performances

22u30 theaterconcertzaal
FANNY AESCHLIMANN (bande annonce, 3 min.) (film)
L.ADRACHE (concert)
Gelieve online te registreren voor het concert / please register online. 


*** 

noteren/à noter/to note 

jt4

VRIJDAG 13.11.2020   20-22u
presentatie/lecture EMMANUELLE QUERTAIN Approche de quelques idées de La crise de la culture de Hannah Arendt 
presentatie/lecture ADRIEN LUCCA La couleur des fleurs (Studio S)
Gelieve in te schrijven via deze link 

VRIJDAG 20/11/2020  18-22u
restitution workshop Space Awareness through Space Sessions 
ALICE DE MONT + choreograaf PAULO GUERREIRO (Hemmerechtszaal)
Gelieve in te schrijven via deze link

Opgelet! de tentoonstelling in Studio S is niet toegankelijk van 16/11 tot 20/11, 18u vanwege de opbouw van een nieuwe tentoonstelling.

ZONDAG 29/11/2020  18-22u
'rien que de la peinture'

VRIJDAG 4/12/2020  18-22u
avondprogramma met performances van
CORALINE GUILBEAU La vie peut attendre (herneming voor Studio S)
Gelieve in te schrijven via deze link
+ toespraak GUSTAVE BOUCARD (buiten)
lecture performance AURORE MORILLON (Hemmerechtszaal)
Gelieve in te schrijven via deze link

later
concert LUTÈCE MAUGER
interventies MATTHIAS ROCHE, STEPHANIE BECQUET, INCA GARNICA, ESTELLE LABES, REMI RUPPRECHT 

VRIJDAG 11/12/2020  18-22u

afsluitende tentoonstelling
masterclass erg JT edition 2007-2008
ANNE BOSSUROY, JEAN-DANIEL BOURGEOIS, ISABELLE COPET, JONATHAN DE WINTER, JENNY DONNAY, LUCIE DUCENNE, FRANCOIS FRANCESCHINI, JONAS LOCHT, XAVIER MARY, GERARD MEURANT, NICOLAS VERPLAETS 

 

***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***

cycle KelderKamerMuziek / 02.10 - 21.12.2020 
Joëlle Tuerlinckx - masterclass erg Brussels (1982-2020)
Museumcultuur Strombeek/Gent, cultuurcentrum Strombeek
STUDIO S + concertzaal theater

Een uitnodiging aan twee aparte groepen (afkomstig uit de Masterclass installatie / performance aan de Ecole Recherche Graphique).

De ene groep (editie 2019-2020) neemt de opening voor zijn rekening. De andere zal de cyclus, geïnitieerd door Luk Lambrecht op basis van een voorstel van Joëlle Tuerlinckx, afsluiten. De maand december en het slot van de cyclus KELDER KAMER MUSIC is voorbehouden aan de klas (editie 2006-2007) die deelnam aan een zomerresidentie in het dorp Cransac in het Franse departement Aveyron, waar Tuerlinckx werkte aan een opdracht voor een werk in de openbare ruimte.

De tentoonstelling – die het midden houdt tussen installatie en performance – ontplooit zich in de tijd-ruimte van de kelder (Studio S en concertzaal). De reeks solo’s, duo’s en trio’s die zullen plaatsvinden in de periode tussen 2 oktober en december zal geleidelijk aan plaats maken voor de kunstenaars die de cyclus KELDER KAMER MUSIC zullen afsluiten. 

Een dialoog
De werken van de twee groepen, die min of meer door een decennium in de tijd van elkaar gescheiden worden, worden in dialoog gebracht op het terrein van de tentoonstelling. Door een geleidelijke crossfade of op een directere, besliste manier worden de recente werken van de oktobergroep en de oudere, bestaande werken van de decembergroep over elkaar heen gelegd.

Het culturele weefsel
De tentoonstelling bevraagt op haar manier en uit een gewilde kritische blik het fenomeen van het culturele weefsel en dit in het bijzonder in relatie tot de klassen die voor dit project werden uitgenodigd. Hoe maakt de school wel of niet school? Welke inbreng heeft de school en zijn sociale organisatie, de klas in de ontwikkeling van een praktijk? De tentoonstelling zal ongetwijfeld de impact die de school, een klas, en de groep die de klas vormt, heeft op de eigenheid van een autonome praktijk tegen het licht houden.

Hoe tracht de school weerstand te bieden aan het academische denken of hoe draagt ze bij - ondanks zichzelf of moedwillig - aan de uitvoering van ideologieën? Hoe biedt eenieder weerstand, neemt hij of zij afstand of hecht hij of zij zich vast, maakt samen school om zelf school te maken.

Gedenkwaardige momenten 
Tussen de twee periodes van het programma KELDER KAMER MUSIC dat deze twee klassen voor hun rekening nemen, en waarin ze zich onderscheiden, zullen enkele gedenkwaardige momenten uit zo’n 40 jaar school en lesgeven (1982-2020) terugkeren: remakes van werken, het heractiveren / hercontextualiseren van performances. 

Enkele meer geïsoleerde figuren, oud-studenten en kameraden die zelf docenten zijn geworden, zoals  Emmanuelle Quertain, Alice De Mont, Coraline Guilbeau of schilder-performers zoals Matthias Roche, Stéphanie Becquet, Lutèce Mauger, Estelle Labes, Remi Rupprecht, Aurore Morillon zullen deelnemen aan het programma in de vorm van een concert, lezing, performance, workshop.

Om ervoor te zorgen dat jouw bezoek aan de tentoonstelling veilig kan verlopen - en jij optimaal kan genieten - vind je hier enkele handige richtlijnen. 
Als je reserveert voor deze expo, is je ticket ook geldig voor de expo HERE IT COMES, THE FUTURE van Anouk De Clercq.