Scholen 2020-2021 Scholen Lager onderwijs

 1e, 2e en 3e graad 


Kunst ervaren leer je best als je ook dingen zelf mag doen. Door anders te kijken, vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan via actieve opdrachten, dagen we kinderen uit om een eigen mening te vormen, over kunst en de samenleving.

Het tentoonstellingsaanbod van Museumcultuur Strombeek/Gent, bestaat uit een unieke samenwerking tussen Cc Strombeek en S.M.A.K. (het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent). Voor haar tentoonstellingen kan Cc Strombeek kunstwerken ontlenen uit de collectie van S.M.A.K., dat aangevuld wordt met kunstwerken van nu. Cultuurcentrum Strombeek vormt zo een vrije plek waar leerlingen kunst van hedendaagse kunstenaars ontdekken.

Expo’s waarbij een interactief expobezoek wordt verzorgd:

02.10.2020 tot 10.12.2020: 
Anouk De Clercq is een Belgische kunstenaar. Ze denkt na over mogelijke werelden en maakt video’s waarnaar je zowel kan kijken en luisteren. 

08.01.2021 tot 03.03.2021: 
De expo Through Her (True Her) toont werk en vertelt persoonlijke verhalen van vrouwelijke kunstenaars met Afrikaanse roots.


Een bezoek aan deze tentoonstelling is mogelijk tijdens de tentoonstellingsperiode op dinsdag, woensdag, donderdag van 9.30u tot 11.30u of op dinsdag en donderdag van 13u tot 15u, na overleg met de tentoonstellingsgids(en).

Max. 30 leerlingen per rondleiding.

Duur: 2 uur.

Tickets: € 6 per leerling (leerkracht en extra begeleid(st)er gratis).

Wil je als school of leerkracht uitgenodigd worden op de vernissages in Cultuurcentrum Strombeek? Dan kan je je vrijblijvend inschrijven op de digitale nieuwsbrief via: www.ccstrombeek.be