Scholen 2020-2021 Scholen Secundair onderwijs

 3e graad (en 2e graad) 

 Film met inleiding en nagesprek 

'STRMBK' is een verhaal over schijnbaar kleine, ondeugende feiten, met grote gevolgen. Een verhaal van een jongere die kansen wil grijpen, maar door het verleden wordt ingehaald. Over vriendschap, plezier, grenzen en de zoektocht naar een plek in de maatschappij.

De kortfilm 'STRMBK' werd gebaseerd op ware feiten en vertelt het fictieve verhaal van Karim en zijn vrienden uit Strombeek, in de rand van Brussel. Het zaadje voor het maken van een kortfilm werd geplant tijdens buurtwerking ‘STB-Strombeekse jongeren‘ en groeide uit tot een leerrijk en betekenisvol project voor de jongeren en hun omgeving.

Het verhaal van de STB-jongerenwerking begint in 2013 met overlast van lokale hangjongeren. Na meermaalse klachten en meldingen van onveiligheidsgevoel, onderneemt gemeente Grimbergen actie. Eerder dan repressief, verkiest zij opbouwend aan de slag te gaan met de amokmakers. Wekelijks wordt de sporthal opengesteld en kunnen jongeren deelnemen aan een voetbalactiviteit. Een half jaar later wordt Groep INTRO vzw onder de arm genomen en start de opbouwwerker met de participatieve jongerenwerking ’STB- Strombeekse jongeren in actie’. Samen organiseren ze activiteiten, zoeken ze werk, participeren ze aan lokale activiteiten en richten ze uiteindelijk een eigen jongerenlokaal op. De eerste garde is ondertussen de puberjaren ontgroeid en heeft - soms harde - lessen geleerd. Samen met enkele lokale politie-inspecteurs en Pine Peak Entertainment bundelen ze hun ervaringen en boodschap in de kortfilm 'STRMBK'.

'STRMBK' geeft een kijk in de leefwereld van deze jongeren. Geen zaligmakende, betuttelende aanpak, wel een realistisch beeld. Van de eerste denkoefening tot de finale uitwerking werden de jongeren betrokken en gehoord. Het is hun project, hun verhaal.

De boodschap is drieledig. Enerzijds willen de jongerenwerkers het belang van investeren in kwalitatief jeugd- en buurtopbouwwerk, zowel in tijd als financieel, benadrukken. De sterke vertrouwensband tussen de jongeren en de jeugdwerkers was de voedingsbodem voor deze kortfilm. Anderzijds is het maken van de film evenzeer het resultaat van een intensieve betrokken politiewerking. Van aan de start van de jeugdwerking was er nauwe preventieve samenwerking met de politie. Niet minder van belang willen de Strombeekse jongeren op hun beurt met deze kortfilm een boodschap geven aan andere jongeren die denken zich in een uitzichtloze situatie te bevinden: “Grijp de kansen die zich voordoen, maak niet de fouten die wij maakten.” Zoals aan het begin van de film wordt gezegd: "Je verleden bepaalt je identiteit en je toekomst”. De Strombeekse jongeren willen de nieuwe generatie aanzetten hun best te doen op school en kansen te grijpen.

Het filmproject 'STRMBK' biedt de jongeren een mogelijkheid om grenzen te verleggen, in contact te komen met een ‘andere’ dan hun bekende omgeving, talenten te ontdekken, nieuwe ervaringen op te doen en te tonen wie ze (ook) zijn, op een positieve manier.

De realisatie van de kortfilm 'STRMBK' is een unieke samenwerking tussen de Strombeekse jongerenwerking van Groep INTRO vzw , lokale politie-inspecteurs en Pine Peak Entertainment, met de steun van Rotary Club Meise-Bouchout, gemeente Grimbergen, Huis van het kind Grimbergen, Lokale Politie Grimbergen, Cc Strombeek en lokale handelaars en partners.

Met gastrollen van: Tom Waes, Sien Eggers, Bouba Kalala, Stef Van Litsenborgh | Strombeek, 2019 | Nederlands ondertiteld 

Thema(s): hangjongeren, criminaliteit, conflicthantering, discriminatie en racisme, verantwoordelijkheid, gezin en familie, multiculturele samenleving, vriendschap en liefde, drugsproblematiek, weerbaarheid

Vaste voorstelling op do. 28 januari 2021 om 9.30u, optievoorstelling om 13.30u.


Gerelateerde events

Jihad van Liefde

Amara Reta, Rashif El Kaoui & Hans Van Cauwenberghe

| Schouwburg Cc Strombeek
Scholen 2020-2021 Scholen Secundair onderwijs
Project 3e graad
Een ontroerend en aangrijpend theaterstuk op basis van het boek ‘Een Jihad van Liefde’ van Mohamed El Bachiri, aangevuld met een voorbereidende theatersessie op maat, op school.

Rita

Bronks en Tuning People

| Schouwburg Cc Strombeek
Scholen 2020-2021 Scholen Secundair onderwijs
Project 1e graad
Rita is een bejaarde Alice in Wonderland. Ze zoekt de dunne grens op tussen dans, spel en performance. Een ontwapende maar ook hilarische voorstelling die tegelijkertijd tot nadenken aanzet.