Expo 2020-2021 Expo / Museumcultuur


 Opening en vernissage vrijdag 02/10 om 20u 


KELDER KAMER MUSIC (cyclus oktober-december)

Joëlle Tuerlinckx / ERG installatieperformance (1982-2020) & golden guests


Een uitnodiging aan twee aparte groepen (afkomstig uit de Masterclass installatie / performance aan de Ecole Recherche Graphique).

De ene groep (editie 2019-2020) neemt de opening voor zijn rekening. De andere zal de cyclus, geïnitieerd door Luk Lambrecht op basis van een voorstel van Joëlle Tuerlinckx, afsluiten. De maand december en het slot van de cyclus KELDER KAMER MUSIC is voorbehouden aan de klas (editie 2006-2007) die deelnam aan een zomerresidentie in het dorp Cransac in het Franse departement Aveyron, waar Tuerlinckx werkte aan een opdracht voor een werk in de openbare ruimte.

 

On prépare le terrain (openingstentoonstelling)
Vanaf de opening, die de titel ‘On prépare le terrain’ draagt (een titel die moeilijk te vertalen is in het Nederlands omwille van zijn gelaagdheid), ontplooit de tentoonstelling – die het midden houdt tussen installatie en performance – zich in de tijd-ruimte van de kelder (Studio S en concertzaal). De reeks solo’s, duo’s en trio’s die zullen plaatsvinden in de periode tussen 2 oktober en december zal geleidelijk aan plaats maken voor de kunstenaars die de cyclus KELDER KAMER MUSIC zullen afsluiten. 

 

In dialoog
De werken van de twee groepen, die min of meer door een decennium in de tijd van elkaar gescheiden worden, worden in dialoog gebracht op het terrein van de tentoonstelling. Door een geleidelijke crossfade of op een directere, besliste manier worden de recente werken van de oktobergroep en de oudere, bestaande werken van de decembergroep over elkaar heen gelegd.

 

Impact van de school
De tentoonstelling bevraagt op haar manier en uit een gewilde kritische blik het fenomeen van het culturele weefsel en dit in het bijzonder in relatie tot de klassen die voor dit project werden uitgenodigd. Hoe maakt de school wel of niet school? Welke inbreng heeft de school en zijn sociale organisatie, de klas in de ontwikkeling van een praktijk? De tentoonstelling zal ongetwijfeld de impact die de school, een klas, en de groep die de klas vormt, heeft op de eigenheid van een autonome praktijk tegen het licht houden.

Hoe tracht de school weerstand te bieden aan het academische denken of hoe draagt ze bij - ondanks zichzelf of moedwillig - aan de uitvoering van ideologieën? Hoe biedt eenieder weerstand, neemt hij of zij afstand of hecht hij of zij zich vast, maakt samen school om zelf school te maken.

 

Gedenkwaardige momenten 
Tussen de twee periodes van het programma KELDER KAMER MUSIC dat deze twee klassen voor hun rekening nemen, en waarin ze zich onderscheiden, zullen enkele gedenkwaardige momenten uit zo’n 40 jaar school en lesgeven (1982-2020) terugkeren: remakes van werken, het heractiveren / hercontextualiseren van performances. 

Enkele meer geïsoleerde figuren, oud-studenten en kameraden die zelf docenten zijn geworden, zoals  Emmanuelle Quertain, Alice De Mont, Coraline Guilbeau of schilder-performers zoals Matthias Roche, Stéphanie Becquet, Lutèce Mauger, Estelle Labes, Remi Rupprecht, Aurore Morillon zullen deelnemen aan het programma in de vorm van een concert, lezing, performance, workshop.

 

Om ervoor te zorgen dat jouw bezoek aan de tentoonstelling veilig kan verlopen - en jij optimaal kan genieten - vind je hier nog enkele handige richtlijnen mee. 

Als je reserveert voor deze expo, is je ticket ook geldig voor de expo HERE IT COMES, THE FUTURE van Anouk De Clercq.