Expo 2019-2020 Expo / Museumcultuur

Through Her (True Her) is een tentoonstelling die fungeert als een tegengewicht voor de systematische uitwissing door een seksistisch en racistisch systeem dat zichzelf negeert of doet alsof het zichzelf negeert.

De tentoonstelling brengt kunstenaars samen die, zowel door hun identiteit als door de aard van de vragen die ze in hun werk stellen, de dialoog aangaan met de verhalen die ontbreken op het toneel van de hedendaagse kunst in België.

De tentoonstelling bestaat uit twee delen: allereerst schetst kunstenaar-onderzoeker Pascale Obolo je de premissen van haar onderzoek naar de collectie van S.M.A.K. "Het S.M.A.K. verzamelt werken van over de hele wereld, maar de koloniale geschiedenis van de stad Gent en België in het algemeen zijn volledig afwezig.” Vervolgens onthult Anne Wetsi Mpoma, kunsthistorica en onafhankelijk curator, haar relaas over tegenverhalen "rekening houdend met de totaliteit van sociale relaties", verwijzend naar de sociologe Francoise Vergès en haar “féminisme décolonial”. 

 

In het kader hiervan presenteren Vesna Faassen & Lukas Verdijk de publicatie/het project ‘Being Imposed Upon’.
 
'Being Imposed Upon' draagt in zich een uitzonderlijke literaire benadering: het crowdsourcen van reflecties over vrouw zijn én zwart zijn bij mensen die echt recht van spreken hebben: zwarte vrouwen. Deze bundelen we tot een geheel van getuigenissen, journalistieke benaderingen, literaire non-fictie en poëzie over het onderwerp. ‘Being Imposed Upon’ refereert naar externe druk die op een persoon of een lichaam kan worden geplaatst. Centraal staat het zwarte vrouwelijk lichaam dat, gekoloniseerd door de kapitalistische samenleving, verwacht wordt zich op een bepaalde manier te gedragen. De commissie is overeengekomen dat al deze verwachtingen, die hen opgelegd worden, een interessante blauwdruk vormen voor het boek; ‘het zwarte vrouwelijke lichaam’, ‘genezing’, ‘publieke transmissie’, ‘feminisme’, ‘representatie’, ‘creëren van ruimte’ en ‘kunst en cultuur’ zijn de zeven thematische hoofdstukken in de bloemlezing.