Expo 2019-2020 Expo / Museumcultuur

Equally Near and Equally Far is een fusie van 2 schijnbaar onverenigbare meta-talen: mythologie en wiskunde. De tekening verwijst naar een "lichamelijke trofee" van de godin van Efeze (in de Romeinse tijd ook bekend als Artemis of Diana). Ze werd afgebeeld als geheel bedekt met borsten, een symbool voor vruchtbaarheid.

Wat je aan de wand ziet, is een tweedimensionale, veelborstige huidkaart in de vorm van een Voronoi-diagram. Het Voronoi-diagram is een eenvoudig wiskundig hulpmiddel dat chaos omkadert met orde met toepassingen in de archeologie, antropologie en astrologie tot biologie, epidemiologie, geologie, geografie, robotica, enz. 

Wiskunde en informatica hebben een goddelijke status verworven en we vertrouwen er bijna volledig op. De overtuiging is dat alles potentieel berekenbaar en voorspelbaar is. De lang vergeten cultus van Diana werd vervangen door de cultus van data, de commodificatie van menselijk denkvermogen en het afwijzen van kritische redeneren ten gunste van programmeren. Het leven zelf wordt steeds meer geconstrueerd aan de hand van statistieken, metadata, modellen, wiskunde.

Het overlappen van een mythe met een abstract algoritme stelt de vraag: kan mythe de wiskunde bederven?