Expo / Museumcultuur Seizoen 2018-2019 Expo 2018-2019

Het Nederlandse kunstenaarsduo Vesna Faassen (1986) en Lukas Verdijk (1984) bundelde als eerste vertaald werk van Congolese historici in een Nederlandstalig boek. "Wanneer we spreken over kolonisatie" onderstreepte het grotendeels ontbreken van een Congolese stem in het koloniale debat. En dat maakt België “uniek” ten opzichte van andere voormalige koloniale mogendheden.
Hun presentatie in Cc Strombeek vormt de aanzet tot een vervolg op dit boek. 

Gerelateerde events