Ontdekken - tegenkomen - meemaken

CULTUUR ONTDEKKEN
CCS BIEDT JE ALLE KANSEN OM HET ACTUELE CULTURELE AANBOD TE ONTDEKKEN
MENSEN TEGENKOMEN
JE KOMT ER MENSEN TEGEN MET WIE JE INDRUKKEN EN ERVARINGEN KAN DELEN
KUNST MEEMAKEN
JE KAN ER DE ARTISTIEKE EN CREATIEVE BEDRIJVIGHEID MEE MAKEN

1. DE WERKING VAN CcS IS DIVERS, UITGEBREID EN GEVARIEERD
Cultuurcentrum Strombeek (kortweg CcS) brengt een divers, uitgebreid en gevarieerd cultureel aanbod naar een breed publiek, en stimuleert mensen in hun creatieve ontwikkeling.

CcS houdt permanent voeling met de leefwereld van publiek en kunstenaars; het aanbod is voortdurend in beweging, speelt in op actuele tendensen, en heeft oog voor nieuw talent. De selectie van CcS is een kwaliteitsmerk en staat voor verdieping.

CcS wil de bezoekers raken, ontroeren en beroeren. CcS gaat op zoek naar datgene wat net iets anders toont of brengt dan het alledaagse, of wat het alledaagse op een andere wijze belicht. CcS vertrekt vanuit het kwaliteitsprincipe van een goed, doordacht, en door de gemeenschap gedragen cultuurprogramma.

CcS presenteert grootse dingen naast kleine, broze creaties. CcS zoekt naar meerwaarde in wat het aanbiedt, overtuigd van het belang van cultuurbeleving en van de impact hiervan op het individu en onze samenleving.

Publieksbemiddeling is noodzakelijk. CcS vertaalt en hertaalt zijn voorstellingen en activiteiten voor een breed publiek. Ook bij de aanpak daarvan zoekt het voortdurend naar vernieuwing en verbetering.

CcS komt regelmatig buiten zijn muren, gaat naar de mensen toe en brengt cultuur op schoot door ook activiteiten te organiseren op plaatsen waar dat niet meteen voor de hand ligt.


2. CcS IS EEN ONTMOETINGSPLAATS
CcS is een open huis voor jong en oud, van welke afkomst, sociale- of beroepsklasse ook, en is een ontmoetingsplaats waar het sociaal contact erg belangrijk is. Je komt er mensen tegen met wie je indrukken en ervaringen kan uitwisselen. Je wordt er gastvrij ontvangen en betrokken bij de werking.


3. CcS, EEN BELANGRIJKE SPELER IN HET LOKALE EN REGIONALE CULTURELE LANDSCHAP
CcS speelt een actieve rol in de lokale en regionale culturele sector, is een platform voor een diversiteit aan cultuurbelevingen en kunstuitingen, en waakt voortdurend over de kwaliteit van het aanbod.


4. CcS BOUWT AAN DUURZAME RELATIES 
CcS werkt duurzame relaties uit met verschillende partners, lokaal, regionaal en landelijk. CCS ondersteunt verenigingen, scholen en culturele organisaties en betrekt ze in zijn werking.
Door samenwerking ontstaat kruisbestuiving. CCS bundelt de krachten, wisselt kennis en ervaring uit, en realiseert grootse dingen door constructief samen te werken met al zijn partners.


5. CcS DRAAGT ZORG VOOR DE NEDERLANDSE TAAL
CcS behoort, zoals de gemeente Grimbergen, tot de Vlaamse Gemeenschap. Het draagt zorg voor het Nederlands, het bindend element van die Gemeenschap.


6. CcS GAAT VOOR MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
In geheel zijn werking neemt CcS systematisch en op geïntegreerde wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op.