Seizoen 2017-2018 Archief

Museumcultuur Strombeek/Gent en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België presenteren samen het indrukwekkende FAKE BAROK van Narcisse Tordoir in het gratis toegankelijke forum van de KMSKB.

Fake Barok is als een indrukwekkende index van Narcisse Tordoirs recentere werk waarin een suite van beelden werd gecreëerd op basis van fotografische taferelen en referenties. Hierin dient de wereld zich aan als een fries van oorlog, migratie, armoede, klimaatverschuivingen, ... Kortom thema's die de mensheid permanent achtervolgen.  

Raadpleeg hier de publieksbrochure.


Deze tentoonstelling gaat door in:

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel
di-vr 10u-17u, za-zo 11u-18u
www.fine-arts-museum.be
De toegang tot het Forum is gratis.Grete Simkuté over
Fake Barok:

Het buitenmaatse werk Fake Barok is, boven alles, een 28 meter lange bevraging van de hedendaagse relatie tussen kunst, politiek en werkelijkheid. Peinzend over de plek die een Goya, een Manet of een Géricault met hun werken, visuele verhandelingen van maatschappelijke gebeurtenissen, innamen in het politieke discours, erkent Tordoir dat de beeldvormende en -bepalende rol die ooit was weggelegd voor de kunstenaar, vandaag de dag wordt ingenomen door de (nieuws)fotograaf. De schilder staat hiermee voor een ethisch en moreel probleem: de verantwoordelijkheid om zich betrokken te voelen bij de wereld is er nog altijd, misschien zelfs meer dan ooit tevoren, maar de invulling ervan is niet eenduidig. Tordoir’s visuele antwoord op deze kwestie is dit dan ook evenmin; zich bedienend van de collage-techniek heeft hij zich voorgenomen de verschillende impulsen van de wereld die hem bereiken, te verwerken tot een grotesk en fysiek confronterend geheel dat in eerste plaats verwart en disoriënteert, hiermee tegelijkertijd onze conventionële denkbeelden tartend en uitnodigend tot reflectie.

Fake Barok 2016

 

 

Fake Barok — Narcisse Tordoir (Detail) — 2016

Op de ruimtelijke vorm van de veelal met christelijke kunst geassocieerde triptiek, biedt Fake Barok een blik op de actuele wereldproblematiek: de vluchtelingencrisis, de klimaatopwarming, de oorlogen. Spelend met connotaties en archetypen die terug te vinden zijn in de religieuze kunst (de piëta, het menselijk lijden, de asceet) en tegenstellingen mengelend (de Oosterse vluchteling die plots een Westers uiterlijk aanneemt; een overstroomd landschap dat er aantrekkelijk exotisch uitziet), schept Tordoir enigmatische, moeilijk te doorgronden doch vreemd verleidelijke werelden. Anders dan de gestroomlijnde, gladde, simplistische werkelijkheden die fotografische beelden in de media ons voorschotelen, viert Tordoir de complexiteit en de lichamelijkheid; door zijn materiaalkeuze (pastelkrijt) en het larger than life-formaat van het werk, benadrukt de kunstenaar de kwetsbaarheid en onhandelbaarheid van de mens, ten opzichte van de wereld die hem omringt.

fb

Fake Barok — Narcisse Tordoir (Detail) — 2016


Tordoir zinspeelt, wel inhoudelijk als vormelijk, op een hedendaagse vorm van barok, de 17e eeuwse stijlperiode waarin de breuken en ongerijmdheden in ‘onze’ wereldvoorstellingen niet meer verhuld werden, maar getoond als onontkoombare waarheid. Het mag geen toeval zijn dat juist deze stijl, met zijn fascinatie voor het monstrueuze, incongruente en overmatige, opkwam in een onzekere tijd gekenmerkt door de reformatie en de godsdienstoorlogen. Tordoir ziet in de turbulentie en het wegvallen van vanzelfsprekendheden (terecht) een overeenkomst met de huidige leefsfeer; de expressieve vorm van barok wordt door hem dan ook ingezet met een dubbel effect: aan de ene kant benadrukt hij in zijn werk het ontbreken van een samenbindende en harmoniserende kracht, aan de andere kant zet hij in op een bespeling van de zintuigen om een sensatie van samenhang te produceren. Een schijnwereld die ieder moment uit elkaar kan vallen gaat gepaard met de menselijke wens (en de hoop) om hier juist boven uit te stijgen- het is, schijnbaar, van alle tijden. Tordoir toont met Fake Barok de voortdurende relevantie en zeggingskracht van barok, een gegeven dat verbonden is met de kunstuitingen van iedere periode, als een tegenkracht, de schaduwzijde van de kunst.

De presentatie van 'Fake Barok', van 16.01.2018 tot 11.02.2018 in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, vindt plaats op initiatief van Museumcultuur Strombeek/Gent in samenloop met de tentoonstelling  Narcisse Tordoir & Fendry Ekel’ van 12.01.2018 tot en met 07.03.2018 in Cc Strombeek.


Projectpartners:

KMSK

Eurorent           Red

Fake Barok in 3D