Ga verder naar de inhoud

NL

Het tentoonstellingsprogramma van Cc Strombeek wordt ondersteund door een mecenaatsgroep. Dit mecenaat fungeert als een orgaan waarbij de leden actief betrokken en verbonden zijn met het programma hedendaagse kunst. De leden maken deel uit van ons artistiek ecosysteem waarbij experiment, verdieping en uitwisselingen centraal staan. Doorheen het jaar worden activiteiten georganiseerd waar ruimte is voor ontmoeting, conversatie en uitwisseling.

Lidmaatschap kost € 1.500 of € 750 (-40 jaar) voor één jaar.
Voor meer informatie over onze evenementen kan u ons contacteren via expo@ccstrombeek.be


EN

The exhibition programme of Cc Strombeek is supported by a patronage group. This patronage functions as a body in which the members are actively involved and connected with the contemporary art programme. The members are part of our artistic ecosystem in which experimentation, deepening and exchanges are central. Throughout the year, activities are organised where there is room for encounter, conversation and exchange.

Membership costs € 1,500 or € 750 (-40 years) for one year.
For more information about our events, please contact us at expo@ccstrombeek.be


FR

Le programme d'exposition du Cc Strombeek est soutenu par un groupe de mécènes. Ce mécénat fonctionne comme un organe dans lequel les membres sont activement impliqués et liés au programme d'art contemporain. Les membres font partie de notre écosystème artistique dans lequel l'expérimentation, l'approfondissement et les échanges sont centraux. Tout au long de l'année, des activités sont organisées où il y a place pour la rencontre, la conversation et l'échange.

L'adhésion coûte € 1.500 ou € 750 (-40 ans) pour un an.
Pour plus d'informations sur nos événements, veuillez nous contacter à l'adresse expo@ccstrombeek.be


Leden / Members/ Membres

Mecenaat serre

Marc Vandecandelaere / nv Wilgelover
Damien Mahieu
Renaat Crevits
Hendrik Vermeire & Arne Notebaert
Harlan Levey & Winnie Kwok
Paul Vanhonsebrouck / Liebaert projects
Benedicte Goesaert
Tim Wouters
Thomas Deprez
Louis Buysse
Caroline von Reden
Erich Weiss
Cultuurfonds Noordrand
Bart Deweer
Rik Depla & Sabine Lantsoght
Oliver Barbé
Bruno Teirlynck
Peter Penasse / Bank Degroof Petercam