Ga verder naar de inhoud

Het mecenaat is een intieme kring van kunstliefhebbers die actief betrokken en verbonden zijn met ons programma hedendaagse kunst in Cc Strombeek. Als mecenas maakt u deel uit van ons artistiek ecosysteem waar experiment, verdieping en uitwisseling centraal staan. Door uw financiële gift als mecenas, draagt u persoonlijk bij in de ondersteuning van beloftevolle kunstenaars en de realisatie van onze toekomstige projecten. Jaarlijks geniet u van enkele bijzondere momenten in het teken van ons programma.

U wordt mecenas door een gift van € 1.500 of € 750 (-40 jaar) voor één jaar.

Cc Strombeek werkt samen met de Koning Boudewijnstichting. Om in aanmerking te komen voor belastingvermindering, kan u een deel van het bedrag op de rekening van de KBS storten. U krijgt voor dit bedrag een fiscaal attest.

Voor meer informatie kan u ons contacteren via expo@ccstrombeek.be

____________________________________________

Le mécénat est un cercle intime d'amateurs d'art qui sont activement impliqués et liés à notre programme d'art contemporain au Cc Strombeek. En tant que mécène, vous faites partie de notre écosystème artistique où l'expérimentation, l'approfondissement et l'échange sont centraux. Par votre don financier en tant que mécène, vous contribuez personnellement au soutien d'artistes prometteurs et à la réalisation de nos projets futurs. Chaque année, vous profitez de moments privilégiés sous le signe de notre programme.

Vous devenez mécène en faisant un don de 1500 € ou 750 € (-40 ans) pendant un an.

Cc Strombeek collabore avec la Fondation Roi Baudouin. Pour bénéficier d'un allégement fiscal, vous pouvez déposer une partie du montant sur le compte de la KBS. Vous recevrez un certificat fiscal pour ce montant.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse expo@ccstrombeek.be

____________________________________________

Our Patronage group is an intimate circle of art lovers who are actively involved with the contemporary art programme at Cc Strombeek. As a patron, you play an important role in our artistic ecosystem where experimentation, deepening and exchange are central. Through your financial donation as a patron, you personally contribute to the support of promising artists and to the realisation of our future projects. Each year we invite you to join us for a number of special events and activities in the context of our programme.

You can become a patron by making an annual donation of €1,500 or €750 (for under 40’s).

Cc Strombeek works together with the King Baudouin Foundation. To qualify for tax relief, you can deposit part of this amount via the KBS, for which you will receive a tax certificate.

For more information, please contact us at expo@ccstrombeek.be