Seizoen 2018-2019 Scholen Lager onderwijs

Even Geduld is een absurde, krachtige danstheatervoorstelling waarbij twee identieke performers de toeschouwer op een subtiele manier naar zichzelf doen kijken. De voorstelling charmeert met aanstekelijke humor en energie.

Jonas en Piet zetten een grappige en sprankelende voorstelling neer. Op een superstrakke geluidsband bewegen ze synchroon. Als een eeneiige tweeling halen ze acrobatische toeren uit. Met 7 grote spiegels ratelen ze als één grote machine hun pleidooi af. Geconfronteerd met zichzelf en met de ander. Dat leidt tot frustraties. Geleidelijk sluipt er een stoorfactor in de eenheid. Een ruis die steeds meer binnensijpelt en alles op stelten zet.

EVEN GEDULD gaat over het durven proberen. Men zou zelfs kunnen zeggen dat het een ode is aan de ‘poging tot’. Een voorstelling over denken en doen en alles daartussen, met de twijfel voorop. Over de aanzet tot, maar het gebrek daaraan. Twijfel in een grappig en luchtig jasje, die je op een speelse manier meesleurt in herkenbare menselijke patronen en gewoontes.

Piet Van Dycke is een geschoolde circusartiest/danser. Hij won in 2015 nog overtuigend het Tweetakt Festival in Utrecht voor beste Belgische en Nederlandse danssolo. Jonas Vermeulen is een geschoold acteur. Beiden zijn aan elkaar gewaagd en samen brengen ze 1 taal.

Concept, dans & spel: Piet Van Dycke (fABULEUS) & Jonas Vermeulen (collectief dOFt) Coaching: Randi De Vlieghe Productie: Tweetakt Utrecht Coproductie: fABUEUS en Artforum vzw in het kader van VAART


Spa Bruis +

Deze voorstelling maakt deel uit van de Spa Bruis+ en wordt voorafgegaan door een prikkelmoment. Na de voorstelling komt een professionele docent naar school om samen met de leerlingen creatief aan de slag te gaan rond een thema of discipline van de voorstelling.


Prikkelmoment:

In het prikkelmoment willen we de leerlingen warm en nieuwsgierig maken om naar de voorstelling te komen kijken. Bovendien willen we de thema’s uit de voorstelling aanraken en waar nodig reeds enkele aspecten uit de voorstelling verduidelijken.

We vertrekken vanuit de productieaffiche om de titel ‘Even geduld’ en de thematiek van ‘wachten’ aan te kaarten. Hieruit ontstaat een kringgesprek en een kleine doe-opdracht omtrent ‘wachten’ (en wachtmuziekjes).

Via een speelse introductiefilm van de voorstelling en een afbeeldingenspel wordt de dunne lijn tussen dans en theater verduidelijkt en wordt kennis gemaakt met Collectief DofT (Dans of Theater) en de unieke taal van deze jonge energieke spelers.

Tot slot gaan de leerlingen in groepjes creatief aan de slag met tekst, krijtstiften en spiegels net als Jonas en Piet in de voorstelling ‘Even Geduld’.

Aantal: Per klasgroep
Timing: Enkele dagen voordat de klas naar de voorstelling komt kijken

Duur: 1 à 2 lesuren 
Locatie: De klas of een ruimte naar keuze


Actieve bewegingsworkshop rond theater en dans:
(i.s.m. MOOSS vzw en het gezelschap Collectief dOFt)

Tijdens de workshop krijgen de leerlingen de kans om hun ‘kijkervaring’ te delen met de klas, elkaars kritiek en opmerkingen te horen en elementen in de voorstelling te ontdekken die ze zelf misschien niet hadden opgemerkt. De leerlingen zullen voornamelijk zelf doen en zelf ervaren. De d(ans) en of t(heater)taal wordt in praktijk omgezet in spelvorm, ritmiek en samenwerkingsopdrachten.

De workshop zal dan ook een actieve nabespreking zijn, waar de leerlingen de complexiteit van de voorstelling leren kennen door verschillende actieve en speelse doe-opdrachten. De focus wordt gelegd op de combinatie van dans en theater en het samenwerken met anderen. Er wordt voornamelijk ingespeeld op het doen, proberen, vallen en opstaan.

Verder wordt er ook een stellingenspel gespeeld, waarbij aan de hand van gekozen standpunten de voorstelling beweeglijk wordt besproken.

Aantal: Per klasgroep
Timing: Tijdens één van de dagen volgend op de voorstelling

Duur: 2 lesuren, 100 minuten
Locatie: Op school, in een sport- of turnzaal

Even Geduld

Vlieg