Archief Expo / Museumcultuur Seizoen 2017-2018

Christoph Fink (1963, Gent, woont en werkt in Brussel) is een reizende kunstenaar wiens werk loopt langs reële en artistieke grenzen. Het ambitieuze, getekende work in progress dat zich in 2017 in Cc Strombeek ontplooit, omvat de gehele geschiedenis van de mensheid in stromingen en bewegingen van plaats en tijd.

EUROPARIA // stirring the spirits / remuer les esprits / het roeren der geesten 

1. Reading through Caliban & The Witch, Women, The Body and Primitive Accumulation (S. Federici) p. 1 – 132.
“Het vraagstuk van de moderniteit is een machtig onderwerp. Het verklaart zoveel over wie we vandaag zijn en waar we mee bezig zijn,” aldus Christoph Fink in een interview met Eva Decaesstecker. De vraag “hoe om te gaan met die moderniteit” staat centraal in veel van Finks werken. Voor dit werk vertrok hij van het boek Caliban and the witch van de Italiaanse feministisch-marxistische auteur Silvia Federici (1942). Hierin staan “de algemene gruwel van het prille kapitalisme” en de onderdrukking van de vrouw als “fundamenteel slachtoffer van de moderniteit” centraal. “Het boek toont ook de kracht van de vrouw doorheen de eeuwen en de continue sociale strijd waarin ze dikwijls een hoofdrol speelde.” In de vorm van een tijdlijn, die omwille van haar horizontale en verticale as opnieuw de vorm van een kaart lijkt aan te nemen, wil Fink al die relaties aanschouwelijk maken. Een van de talloze voorstudies die de grote Europakaart voorafgaan.

2. Revelator (homage to Ron Silliman)
Een kleurstudie die het Calibanboek en American Sugar als het ware verbindt en beide reveleert. Een voorstudie om het verhaal van het prille kapitalisme binnen te brengen in het theater, het tijdsruimteveld van de nieuwe kaart.

3. American Sugar (a typographical dream / background radiation)
Begin dit jaar creëerde Christoph Fink de kaart Europaria/ Atlas: geen ‘gewone’ kaart, maar een tijdshistorische en geografische tijdslijn van de Europese geschiedenis gebaseerd op menselijke ervaringen ꟷ te zien in Strombeek van 06/01 – 08/03/17. Europaria is een ensemble van werken en een work in progress. American Sugar (a typographical dream / background radiation) is het recentste luik. Fink vertrok hier van dezelfde afmetingen als zijn atlas, ditmaal overschilderd met een felle rode kleur en de woorden American Sugar. In de rechterhelft: een gigantische doodle, een kruising tussen een perfect verkeerd getekende solsleutel en de spreekwoordelijke haar in de soep. Wat is het dat ons verblind, verdoofd, onze waarneming vertroebelt en stuurt? American Sugar roept tegelijkertijd verlangen en weerzin op, nachtmerrie en droom. Het beeld flitste Fink voorbij tijdens een treinreis langs de Hudsonrivier op weg naar Manhattan.  Een typografisch festijn dat hij trachtte te reconstrueren.