Anderzijds

...bundelt een reeks activiteiten die op één of andere wijze de veranderingen in onze regio als onderwerp hebben.

Anderzijds

...zoekt naar positieve verhalen, die een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen in de periferie van onze hoofdstad.

Anderzijds

...wil het hebben over duurzaamheid, sociale veranderingen, maar ook over grenzen in de meest ruime zin van het woord.


O2, Zuurstof voor Grimbergen

O2, Zuurstof voor Grimbergen wil mogelijkheden aanreiken en het gesprek aangaan met iedereen die deze bekommernissen deelt.

Dat kan door elkaar te ontmoeten in ene open en positieve dialoog. Samen willen we debatteren over de uitdagingen van morgen voor Grimbergen.

Op 31 januari 2016 kwam Eric Corijn langs. Eric Corijn is als cultuurfilosoof, socioloog en professor sociale en culturele geografie aan de Vrije Universiteit Brussel al jaren werkzaam rond het thema stedelijkheid.
Lees hier 'De Noordrand als poort van de metropool plannen' van Eric Corijn.

Op 19 juni 2016 was het thema: Hoe ziet wonen in de Vlaamse Rand er in de toekomst uit? Leo Van Broeck en Dawid Strebicki kwamen hun visie geven.
Lees hier 'Mensenruimte voorbij de hybris' van Leo Van Broeck en klik hier om 'Wonen in de rand, meer dan wonen' te lezen van Dawid Strebicki.